JOIERIA I RELLOTGERIA DAURA

Joieria i Rellotgeria DAURA és un negoci familiar, ubicat a Reus, dedicat a l’orfebreria i la rellotgeria des de fa més de 50 anys.

Search:

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de JOIERIA DAURA SL o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a JOIERIA DAURA SL.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment per altres organismes oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que en dóna fe de l’autenticitat i contingut.

JOIERIA DAURA SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest organisme.

JOIERIA DAURA SL no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals a JOIERIA DAURA SL, aquestes seran tractades d’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Si voleu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a JOIERIA DAURA SL, a l’adreça electrònica:

hola@joieriadaura.com
o a l’adreça postal de l’empresa:
Av. Prat de la Riba 14
43201 Reus